Úvod

Vítajte na stránke firmy ALPINE PARTNER. Zámerom firmy hneď od jej založenia 01.septembra 2000 bolo stať sa partnerom pri vytváraní bezpečných podmienok pre činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou a  horolezeckom športe.

Pre bezpečné vykonávanie oboch činností – prác vo výške a lezení  sú predovšetkým potrebné vedomosti. Uvedomujúc si tento fakt získala firma postupne 28. marca 2001 akreditáciu č.51/2001 od Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre horolezecké kurzy a 29. apríla 2002 oprávnenie č.2366/2002-V/09-1 od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a 24.092007 oprávnenie č. VVZ-0947/07-07.1 na vykonávanie vzdelania a výchovy v oblasti ochrany práce – Práce vo výškach špeciálnou - horolezeckou technikou.

Vďačíme všetkým klientom za pretrvávajúcu dôveru nášmu obchodovaniu a možnosti dodávať im zodpovedajúce vybavenie - kvalitné a cenovo dostupné osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky a športové výrobky od renomovaných výrobcov, ako sú:  AustriAlpin, Beal, Camp, DMM, Kong, Tendon, Mammut, Meander, Petzl, Singing Rock, Timus a Žilmont.

Nevyhnutnou podmienkou komplexnosti predaja je zákaznícky servis a pre činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej techniky a lezení zvlášť. Európske smernice vyžadujú najmenej 12 mesačnú periodicitu v prehliadkach všetkých  osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky a do hĺbky poverenou osobou a preto je firma Alpine Partner každoročne  školená odborníkmi tých výrobcov, ktorých výrobky uvedie na trh.

Nestačí nám teoretický prístup k činnostiam vo výškach a preto ponúkame konzultácie a široký rozsah samotných prác vo výške, ktoré vykonávame s dôrazom na dodržiavanie bezpečnostných zásad a postupov.

V závere tejto stránky sa budeme snažiť prinášať novinky, závažné metodické, spoločenské a právne informácie.

Prajeme Vám bezpečnú prácu a veľa úspechov.

Košice Február 2014 Ing. Alexander Palásthy

 

Ing. Alexander Palásthy - ALPINE PARTNER, Tokajícka 16, 040 22 Košice
IČO: 35 421 185, IČ DPH: SK1020642117, prevádzka: Gemerská 2, 040 11 Košice
tel./fax: 055/677 15 64, mobil: 0903 641 792, e-mail: alexpalasthy@alpinepartner.sk
GPS súradnice prevádzky: N 48,70571, E 21.25818